Ρ.Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ. ΕΠΕ

Α.Φ.Μ. 997945589
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 23158054000
Υπεύθυνος :Όλγα Κοτσιμπού
Πίνδου 5
ΛΑΜΙΑ, 35100
Τηλ & Fax : 2231024124